Skip to main content

Speaker

Informații generale
Fiecare abstract poate fi încărcat o sigură dată. Un participant poate astfel încărca (și respectiv prezenta) un singur abstract. Toate celelalte cadre medicale sau persoane implicate în realizarea abstractului vor fi trecuți drept coautori. Nu există limită a numărului de coautori. Coautorii care își doresc să participe la conferințe vor putea face acest lucru doar ca Participanți.

Categorii și tipuri de abstract 
 
                Studiu original sa Meta-analiză
                                                1. Introducere
                                                2. Metode și materiale
                                                3. Rezultate
                                                4. Concluzii            
 
Abstractul pentru studiul original - În introducere se va prezenta obiectivul și utilitatea desfășurării studiului. Secțiunea de metode și materiale va cuprinde o descrierea a lotului de pacienți incluși în cadrul studiului, acțiunile întreprinse și analiza datelor. Secțiunea de rezultate va cuprinde datele obținute în urma analizei datelor. Concluziile trebuie să scoată în evidență importanța acestui studiu. 
 
Cerințe
 
Abstractul nu trebuie să depășească 400 cuvinte
Structură
  • Titlu
  • Autor și Coautori
  • Conținut (cu structura prezentată mai sus)
  • Cuvinte cheie                              

Prezentări 
Prezentările pentru Stress Congress vor trebui făcute folosind unul dintre următoarele programe: Microsoft Power Point (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx) sau Prezi.
Dacă prezentările conțin clipuri video, acestea trebuie copiate odată cu prezentarea în sine. 
Dimensiunea fontului: cel puțin 28pt pentru titlu și cel puțin 22pt pentru restul conținutului de pe slide. În plus, va trebui păstrat un contrast între culoarea textului și cea a fundalului. 
În ceea ce privește conținutul slide-ului, este recomandat să folosiți cuvinte cheie în detrimentul frazelor. Aceste slide-uri trebuie să susțină discursul, nu să îl înlocuiască. Săgețile și alte simboluri, graficele, pozele și videoclipurile pot contribui la sporirea eficienței cu care mesajul este transmis. 


 
Abstractul trebuie să respecte structura prezentată mai jos.
Numărul maxim de caractere este 400.