Skip to main content

Participant

Vă rugăm să selectați categoria de participant în căsuța de mai jos!

personal medical
personal medical
asistenti medical
personal medical
Politica de confidentialitate

 

stresscongress.org reprezentată prin Fundaţia Ana Aslan International numiţă în continuare ORGANIZATOR.

Prin accesarea acestui site și prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență și e-mail) să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. Informațiile personale sunt prelucrate în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal.

ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing informațiile mai sus menționate, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul activității companiei. Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată la adresa FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL, Piata Mihail Kogalniceanu, nr1, et4, ap 17  Cod postal 050064, ORGANIZATORUL se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR intrate în vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De asemenea, utilizatorul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obțină o data pe an confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate, să intervină asupra datelor furnizate, să se opună prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară. Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că trebuie să își apere drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.'

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.