Skip to main content

Participant

personal medical
personal medical
asistenti medical
personal medical
Personal medical: medic specialist, medic primar, farmacist, psiholog
Politica de confidentialitate

stresscongress.org reprezentată prin Fundaţia Ana Aslan International şi medichub.ro reprezentată prin MedicHub Media numiţi în continuare ORGANIZATORI.

Prin accesarea acestui site și prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență și e-mail) să intre în baza de date a ORGANIZATORILOR. Informațiile personale sunt prelucrate în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal.

ORGANIZATORII își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing informațiile mai sus menționate, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul activității companiei. Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată pe adresa S.C. MEDICHUB MEDIA S.R.L – Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu 22, etaj 11, sector 5, București, cod postal 050883 sau pe e-mail la adresa: office@medichub.ro sau pe adresa FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL, Piatata Mihail Kogalniceanu, nr1, et4, ap 17  Cod postal 050064, ORGANIZATORII se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR intrate în vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De asemenea, utilizatorul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obțină o data pe an confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate, să intervină asupra datelor furnizate, să se opună prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară. Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că trebuie să își apere drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.'

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Modalitate de plată:
Nume: FUNDATIA ANA ASLAN INTERNATIONAL
CUI: 13917987
IBAN: RO82CECEB31830RON4514103
CEC Bank – Sucursala Victoria
 
Pe ordinul de plată se va specifica: “Taxă Stress Congress 2019”.
În cazul în care plata nu este efectuată de cître persoana ce va participa la congres, pe ordinul de plată se va specifica, în plus, numele și prenumele participantului: “Taxă Stress Congress 2019 – Nume și Prenume”
 
Dovada Plății: Ordinul de plată scanat sau poza aferentă acestuia se va trimite pe adresa: 
  • E-mail: office@stresscongress.org
  • Telefon: +40 21 3124696